Zajęcia plastyczne – 21.02.2009r

21 lutego 2009 r. – w czasie, gdy rodzice dyskutowali na zebraniu członków Stowarzyszenia,
ich dzieci uczestniczyły w zajęciach plastycznych.

Dodaj komentarz