Zajęcia dogoterapii w ramach projektu „Rehabilitacja szansą sprawności”

Na podstawie umowy zawartej w dniu 19 grudnia 2014 roku z PFRON na realizację zadania pod nazwą „Rehabilitacja szansą sprawności”, realizujemy w naszym Stowarzyszeniu zajęcia z dogoterapii.

Zajęcia dogoterapii poprowadzi Pan Tomasz Świątek.

Celem zajęć jest nawiązanie bliskiego i dotykowego kontaktu między osoba niepełnosprawną a psem terapeutą. Poprzez zajęcia rozwijamy zmysł: słuchu, dotyku i koncentrację.

Pies Luśka, który uczestniczy w naszych zajęciach jest psem łagodnym, ma radosny charakter i cierpliwość do dzieci. Łatwo nawiązuje kontakt z dzieckiem poprzez swoje przyjazne nastawienie.

Zajęcia dogoterapii mają również na celu rozwijanie sfery umysłowej dziecka, wpływają na koncentrację uwagi, rozwój mowy i funkcji poznawczych, pobudzenie zmysłu wzroku, słuchu, dotyku i węchu. Dzieci, które biorą udział w zajęciach dogoterapii uczą się określania związków przyczynowo-skutkowych, rozpoznawania kolorów i kształtów, różnic i podobieństw.

Dodaj komentarz