Władze stowarzyszenia

Zarząd naszego Stowarzyszenia:

Ewa Kowerzanow – Luto
Prezes
tel: 661285873

Stanisława Mażulewicz
Zastępca Prezesa
tel: 516199301

Ewa Tomporowska
Zastępca Prezesa
tel: 535107583

Ewelina Łosko – Marmurowska
Sekretarz

Katarzyna Mederska – Grabowska
Skarbnik
tel: 510091526

Barbara Nowak
Członek Zarządu