Kontakt

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Strzał w 10″ w Olsztynie.

Adres siedziby: 10-041 Olsztyn, ul. Czapli 2
Telefon: 661 285 873
Adres do korespondencji: 10-041 Olsztyn, ul. Czapli 2
Adres e-mail: strzalw10@op.pl