Zadanie ROPS

A | A

Dnia 14 sierpnia 2023 roku Zarząd Stowarzyszenia podpisał umowę na realizacje zdania publicznego pn. „Ku Dorosłości – rehabilitacja osób z niepełnosprawnością” współfinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Kwota dofinansowania to 41 500 zł. Od 1 września ruszyły zajęcia: tenis stołowy, zajęcia taneczne z elementami HIP-HOP, warsztaty z komunikacji z elementami logopedii, zajęcia z robotyki, zajęcia z piłki nożnej, zajęcia na basenie, zajęcia ogólnorozwojowe, zajęcia z psychologii pozytywnej.

Dodaj komentarz