Uwaga!

Poniżej przedstawiamy harmonogram udzielanego wsparcia w ramach realizowanego zadania pod nazwą „Ku przyszłości – rehabilitacja szansą na samodzielność” – edycja 6″.

Zadanie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dodaj komentarz