Etap III – „Ku przyszłości – rehabilitacja szansą na samodzielność – edycja 6”

A | A

W dniu 29 maja 2023 roku został podpisany aneks nr 4 do umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na realizację zadania pn.: „”Ku przyszłości – rehabilitacja szansą na samodzielność” – edycja 6″, wykonywanego w terminie od dnia 01.04.2021 do dnia 31.03.2024 r. Rekrutacja ciągła. W ramach projektu wspierane będą osoby z niepełnosprawnościami, tj. Zespół Downa, autyzm, zespół Aspergera , Zespół Angelmana, FAS i inne.

W trzecim okresie finansowania, tj. od 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r. PFRON dofinansowuje realizację projektu do łącznej wysokości 913 895,45 zł (słownie: dziewięćset trzynaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści pięć groszy).

Łączny koszt projektu – 966 675,96 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy).

Wkład własny:

  1. Finansowy w kwocie 8 377,51 zł (słownie: osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt jeden groszy),
  2. Niefinansowy w kwocie 44 403,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące czterysta trzy złote) – praca społeczna wolontariuszy.

Formy wsparcia:

– zajęcia logopedyczne,

– integracja sensoryczna,

– zajęcia dogoterapii,

– fizjoterapia,

– zajęcia rehabilitacyjne na basenie,

– masaż leczniczy,

– zajęcia z psychologiem,

– metoda krakowska,

– hipoterapia,

– mikropolaryzacja,

– elektrostymulacja,

– terapia ręki,

– logorytmika,

– sensoplastyka,

– socjoterapia.

Harmonogram pracy:

Forma wsparciaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota Niedziela
Logopedia8.00-18.309.00-10.00, 16.00-17.309.00-10.00, 14.00-18.0015.30-19.008.00-9.008.00-15.00
Metoda Krakowska9.00-14.009.00-18.0015.00-17.00
Psycholog13.00-14.0013.00-15.0013.00-15.0013.00-14.0013.00-14.00
Terapia ręki10.00-11.00, 12.00-14.0010.00-11.00, 12.00-13.009.00-10.309.00-10.00
Integracja Sensoryczna15.30-19.0015.00-17.0015.00-20.008.00-16.00
Fizjoterapia14.00-17.0015.00-17.0017.00-19.0015.00-17.0015.00-17.008.00-15.00
Masaż
Dogoterapia9.00-11.009.00-12.0011.00-14.00
Hipoterapia
(zajęcia w stadninie w Tomaszkowie)
Zajęcia na baseniew okresie lipiec-sierpień zajęcia się nie odbywają, będą wznowione od września 2023r.
Mikropolaryzacjaodbywa się w systemie blokowym
Elektrostymulacjaodbywa się w systemie blokowym
Sensoplastykaod września 2023r.
Logorytmikaod września 2023r.
Socjoterapiaod września 2023r.

Dodaj komentarz