Projekt pn. „Sprawność i komunikacja to podstawa samodzielności”

12 sierpnia 2019 r. rusza projekt pn. „Sprawność i komunikacja to podstawa samodzielności” Umowa nr FIOP/6/2019 zawarta 19 lipca 2019 r. pomiędzy Stowarzyszeniem „Strzał w 10″ a Województwem Warmiński-Mazurskim na realizację zadania publicznego ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pn. Sprawność i komunikacja to podstawa samodzielności”, kwota dotacji wynosi 17800 zł. W ramach tego zadania odbędą się takie zajęcia jak: integracja sensoryczna, warsztaty z komunikacji z elementami logopedii, zajęcia piłki nożnej, zajęcia taneczne HIP-HOP i zajęcia z robotyki oraz nauka pływania.

Dodaj komentarz