Podziękowania

W roku 2009 przy udziale Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego zostały przeprowadzone profilaktyczne badania dzieci I młodzieży naszego stowarzyszenia. Badania te sfinansowane zostały przez Fundację Gazety Olsztyńskiej „Przyszłość dla dzieci” I Fundację Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego „ Pomóż MI”.

W związku z ogromną pomocą, życzliwością I zrozumieniem tematu został wręczony Certyfikat nadający tytuł Przyjaciela naszego stowarzyszenia Dyrektor WSSD pani Krystynie Piskorz Ogórek. Podziękowania również przekazujemy panu Grzegorzowi Adamowiczowi oraz całemu personelowi medycznemu, który z wielką życzliwością zajął się naszymi dziećmi.
Dziękujemy

Dodaj komentarz