Zadanie ROPS 2

Zarząd Stowarzyszenia dnia 31 października 2022 roku podpisał umowę w trybie poza konkursowym na realizacje zdania pn. „Ćwiczę, trenuję chcę być sportowcem” współfinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Kwota dofinansowania 9900,00 zł. Od 29 października ruszyły zajęcia dla podopiecznych stowarzyszenia.

Dodaj komentarz