Kolorowa akademia

CO SŁYCHAĆ W PISZU? Kolorowa Akademia i Bal Karnawałowy

W dniu 26 stycznia 2008r. w Domu Kultury w Piszu, odbył się Bal Karnawałowy, zorganizowany przez dzieci i rodziców oraz opiekunów Stowarzyszenia „Strzał w 10”.

Warmińsko-Mazurskie  Stowarzyszenie Rodzin,Opiekunów i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Strzał w 10”- z siedzibę w Olsztynie, ma na celu pomoc dzieciom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom w różnych sytuacjach życiowych.

W Piszu zupełnie przypadkowo i spontanicznie powstała grupa członków i sympatyków Stowarzyszenia „Strzału w 10” na początku 2007 roku.
W ciągu 2007 roku odbyły się 2 spotkania naszej grupy piskiej z grupą olsztyńską.Były to bardzo radosne, wesołe imprezy;jedna z tańcami,druga  przy grilu i herbatce.Dzieci z Zespołem Downa świetnie się rozumieją i takie spotkania służą ich rozwojowi i nawiązaniu przyjaźni.Jednocześnie są okazją do wymiany doświadczeń między rodzicami.Szczególnie,są cenne dla  rodziców małych dzieci, którzy mają okazję zasięgnąć rady, pomocy oraz zwykłej ludzkiej życzliwośc, ze strony rodziców z dziećmi starszymi.Z wielką przyjemnością czytam i oglądam na forum „Dar Życia”osiągnięcia i radosne buzie dzieci i rodziców olsztyńskiego Stowarzyszenia.

Od września 2007r.realizowany jest projekt „Poezja skrzydłami dzieci”dla dzieci z powiatu Pisz, na który Stowarzyszenie otrzymało dotację z Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie, w ramach prowadzonej Kolorowej Akademi. Celem realizowanego projektu była integracja dzieci z Zespołem Downa ze zdrowymi rówieśnikami. Uczestniczyło w nim 10 dzieci niepełnosprawnych oraz 10 dzieci pełniących rolę wolontariuszy.Zajęcia odbywały się w świetlicy Piskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, w każdą sobotę w godzinach przedpołudniowych.Realizując projekt chcieliśmy zwiększyć poziom kultury dzieci i ich sprawność fizyczną i psychiczną. W tym celu zajęcia rytmiczne, taneczne, plastyczne i inne rozpoczynały się czytaniem wierszy Brzechwy i Tuwima, związane z przyrodą i ze zwierzętami. Podsumowaniem projektu był bal, na którym wystawiony został wcześniej przygotowany teatrzyk w formie jasełek. Było to przepiękne przedstawienie o Bożym Narodzeniu- przy śpiewie kolęd i pastorałek.

Na bal przybyli  rodzice i rodzeństwo oraz babcie i dziadkowie dzieci uczestniczących w realizowanym projekcie.Oczywiście, licznie dopisali goście z Olsztyna.

Był to bal nad balami!Po występach, w rytm dźwięków muzyki trwały tańce, w których udział wzięli wszyscy uczestnicy zabawy.Jak przystało na Bal Noworoczny- w pewnym momencie na salę zawitał Mikołaj z prezentami.Wszystkie dzieci otrzymały paczki świąteczne.Były również konkursy,których zwycięzcy zostali nagrodzeni pięknymi i pouczającymi książeczkami.

Na balu nie mogło zabraknąć poczęstunku, stąd stoły były zastawione różnego rodzaju smakołykami.Ten bal trzeba było po prostu przeżyć.Wszyscy, a szczególnie dzieci mogły doświadczyć, przez kilka godzin niezwykłych wrażeń. Była to prawdziwa, z serca wypływająca integracja dzieci i rodziców tzw.specjalnej troski z dziećmi i  rodzicami, którzy na codzień nie mają kontaktów z niepełnosprawnością.

Ogromne zasługi mają nasze kochane Panie:Krystyna Bochenek i Justyna Siemion, które prowadziły zajęcia i zadbały, aby bal przebiegał w podniosłym i uroczystym nastroju.

Nad realizacją projektu „Poezja skrzydłami dzieci” przez cały okres od września 2007 roku do zakończenia balu, czuwała Pani Wanda Ruta z Olsztyna.Bardzo duży wkład w tym przedsięwzięciu mieli rodzice oraz osoby zaprzyjaźnione, których z nazwisk nie sposób wszystkich wymienić.

Wszystkim-organizatorom i wykonawcom Kolorowej Akademii, składam serdeczne gratulacje i podziękowania.Mam nadzieję, że to dopiero początek działalności Stowarzyszenia  Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Strzał w 10”na terenie powiatu piskiego.Pragniemy przez swoją działalność wykazywać wokół, że osoby niepełnosprawne żyją wśród nas i tak samo jak my, mają prawo do godnego, szczęśliwego życia.

Pisz styczeń 2008 rok
Janina Chróścielewska

Dodaj komentarz