Sprawozdanie ze zbiórki publicznej

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Rodzin,
Opiekunów i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa
„Strzał w 10” w Olsztynie

Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Olsztyn, dnia 11.04.2012 r.

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Rodzin, Opiekunów i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Strzał w 10” w Olsztynie KRS 0000249762 (ul.Piłsudskiego 56a 10-450 Olsztyn) na podstawie Decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr. ZP.622.5.2011 przeprowadziło w dniach od 19 listopada 2011 r. do 30 marca 2012 roku zbiórkę publiczną obejmującą obszar Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zbiórka przeprowadzona została w formie sprzedaży kalendarzy.
W wyniku całej akcji sprzedano 787 kalendarzy po 10 zł za sztukę.
Łącznie na konto Stowarzyszenia wpłynęło 7.870 zł.
Zgodnie z Decyzją Nr ZP.622.5.2011 kwota ta została przeznaczona na rehabilitację dzieci z zespołem Downa, których rodzice są członkami Stowarzyszenia:

1. Na zajęcia logopedyczne – 5.600,-
2. Na dogoterapię – 2.270,-

Zgodnie z art.7 ust.2 ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (DZ.U.Nr 22, poz.162 z późn.zm.) osoby organizujące i przeprowadzające zbiórkę nie otrzymały za te czynności wynagrodzenia.

Ulana Stacewicz
Prezes
Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia
Rodzin, Opiekunów i Przyjaciół Osób
Z Zespołem Downa „Strzał w 10”
w Olsztynie

Dodaj komentarz