Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne do programu!

W ramach podpisanej w dniu 21 grudnia 2017 roku umowy o zlecenie realizacji zadań w myśl art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, na realizację projektu pn.: „”Ku przyszłości – rehabilitacja szansą na samodzielność” – edycja 3″ w dniu 5 stycznia 2018 roku, godzina 17:00, w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Czapli 2 odbędzie się spotkanie informacyjno-rekrutacyjne do programu.
Celem projektu: jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, podopiecznych Stowarzyszenia „Strzał w 10″ w Olsztynie: dzieci, młodzieży i osób dorosłych, z Zespołem Downa – 37 osób, Zespołem Angelmana – 2 osoby, autyzmem – 3 osoby, porażeniem mózgowym – 1 osoba, zespołem Aspergera – 1 osoba, oraz osób u których występuje upośledzenie sprzężone – 4 osoby.
Okres realizacji projektu od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2019 roku.
W ramach projektu będą kontynuowane następujące formy wsparcia: zajęcia logopedyczne, zajęcia integracji sensorycznej, zajęcia dogoterapii, zajęcia fizjoterapii, zajęcia na basenie, masaż, zajęcia usprawniające funkcjonowanie lewej i prawej półkuli.

Zapraszamy!!!

Dodaj komentarz