Program Młodzież

W dniach 27 kwietnia – 4 maja 2007 r. nasze Stowarzyszenie realizowało program finansowany z funduszy Unii Europejskiej. W programie brały udział osoby z zespołem Downa w stopniu lekkim i umiarkowanym z Polski i Rumunii. Gościliśmy również zdrową  młodzież ze Szwecji. Ze względu na specyfikę naszego projektu ogniwem łączącym wszystkie grupy była sztuka, która pozwoliła na poznanie naszych kultur.
Młodzież ze Stowarzyszenia wraz z opiekunami wyjechała do Warszawy po grupę szwedzką. Wcześniej zwiedziła ZOO w Warszawie, a także lotnisko.

Początkiem projektu była wycieczka do Skansenu w Olsztynku. Tam, podczas zwiedzania Skansenu w Olsztynku, wszyscy uczestnicy zapoznawali się z kulturą Warmii i Mazur. Zwiedzaliśmy też stare, wiejskie chałupy. Po obiedzie każda grupa pokazywała swój taniec regionalny i uczyła go uczestników spotkania. Dzieci ze Szwecji zaprosiły nas do wspólnej zabawy w „Riki-tiki”, my natomiast zaproponowaliśmy zabawę „Chodzi lisek koło drogi”.

Prezydent Miasta Olsztyna zaprosił uczestników biorących udział w projekcie na spotkanie do Ratusza. Młodzież reprezentowała swoje kraje w narodowych strojach wzbudzając wielkie zainteresowanie mieszkańców Olsztyna. Na znak pokoju między narodami i integracji między osobami niepełnosprawnymi a osobami zdrowymi młodzież wypuściła razem z prezydentem gołębie.

Dzięki uprzejmości pana Chrisa Niedenthala mogliśmy pokazać wszystkim uczestnikom, a także rodzicom i nauczycielom Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, wystawę fotograficzną pt. „TABU. Portrety nieportretowanych” przedstawiającą portrety dzieci z zespołem Downa .

Dodaj komentarz