Etap II – „Ku przyszłości – rehabilitacja szansą na samodzielność – edycja 6”

A | A

W dniu 21 kwietnia 2022 roku został podpisany aneks nr 1 do umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na realizację zadania pn.: „”Ku przyszłości – rehabilitacja szansą na samodzielność” – edycja 6″, wykonywanego w terminie od dnia 01.04.2021 do dnia 31.03.2024 r. Rekrutacja ciągła. W ramach projektu wspierane będą osoby z niepełnosprawnościami, tj. Zespół Downa, autyzm, zespół Aspergera , Zespół Angelmana, FAS i inne.

W drugim okresie finansowania, tj. od 01.04.2022 r. do 31.03.2023 r. PFRON dofinansowuje realizację projektu do łącznej wysokości 810 787,97 zł (słownie: osiemset dziesięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy).

Łączny koszt projektu – 855 190,97 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy).

Wkład własny:

  1. Niefinansowy w kwocie 44 403,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące czterysta trzy złote) – praca społeczna wolontariuszy.

Formy wsparcia:

– zajęcia logopedyczne,

– integracja sensoryczna,

– zajęcia dogoterapii,

– fizjoterapia,

– zajęcia rehabilitacyjne na basenie,

– masaż leczniczy,

– zajęcia z psychologiem,

– metoda krakowska,

– hipoterapia,

– mikropolaryzacja,

– elektrostymulacja,

– terapia ręki,

– logorytmika,

– sensoplastyka,

– socjoterapia.

Harmonogram pracy:

Forma wsparciaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota Niedziela
Logopedia7.00-11.00, 11.30-13.30
14.00-18.30
14.00-19.0015.00-19.0014.00-18.307.00-10.00, 10.30-16.308.00-15.00
Metoda Krakowska7.00-8.0012.30-14.30, 15.00-19.007.00-8.00, 9.00-12.00, 13.00-18.009.00-10.00, 12.00-14.00, 14.30-18.3010.30-11.30
Psycholog7.00-9.007.00-8.00, 12.00-13.007.00-9.00, 13.00-16.007.00-8.00, 13.00-16.007.00-8.00
Terapia ręki14.30-16.3014.30-15.307.30-8.30, 14.00-15.0010.30-11.307.00-8.00, 13.30-14.30
Integracja Sensoryczna7.00-8.00, 12.00-19.007.00-8.00, 14.00-18.007.00-9.00, 15.00-20.007.00-9.00, 11.30-17.007.00-8.00, 12.30-17.008.00-16.00
Fizjoterapia9.30-12.30, 13.30-14.30, 15.00-18.0011.30-14.30, 15.00-17.0013.30-14.30, 15.00-19.008.30-14.30, 15.00-18.007.00-9.00 (co dwa tygodnie), 12.00-13.00, 15.00-17.00
Masaż14.30-15.30, 18.00-19.0014.30-16.3016.00-18.0014.30-15.3016.30-18.30
Dogoterapia
Hipoterapia
(zajęcia w stadninie w Tomaszkowie)
Zajęcia na basenie
Mikropolaryzacjaodbywa się w systemie blokowym
Elektrostymulacjaodbywa się w systemie blokowym
Sensoplastyka9.20-10.20
Logorytmika
Socjoterapia9.00-10.00, 11.00-12.00

Dodaj komentarz