Obchody Światowego Dnia Zespołu Downa cz.1

W tym roku światowe obchody są pod hasłem „Moi przyjaciele, moja wspólnota”.
Andrew Boys – oficjalna informacja o tego rocznych obchodach Światowego Dnia Zespołu Downa:
„Ludzie z ZD, na równych zasadach z pozostałymi ludźmi, muszą być w stanie korzystać z pełnych i równych praw, zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Ta zasada obejmuje także możliwość pełnego uczestnictwa w życiu ich lokalnej społeczności. RZECZYWISTOŚĆ DLA WIELU PRZYNOSI NEGATYWNE NASTAWIENIE WYNIKAJĄCE Z NISKICH OCZEKIWAŃ, DYSKRYMINACJI I WYŁĄCZENIA, TWORZĄC SPOŁECZNOŚCI W KTÓRYCH DZIECI I OSOBY Z ZD NIE MOGĄ SIĘ INTEGROWAĆ Z SUKCESEM Z ICH RÓWIEŚNIKAMI.
ALE TAM GDZIE DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA I INNYMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI DOSTAJĄ SZANSĘ BY UCZESTNICZYĆ, WSZYSTKIE DZIECI KORZYSTAJĄ Z TEGO POPRZEZ TWORZENIE ATMOSFERY PRZYJAŹNI, AKCEPTACJI I SZACUNKU DLA KAŻDEGO ORAZ WYSOKICH OCZEKIWAŃ.
To nie tylko to, gdyż taka sytuacja przygotowuje wszystkie “dzisiejsze” dzieci do życia, jako “jutrzejsi” dorośli, umożliwiając dorosłym z ZD żyć, pracować i uczestniczyć z pełnym zaufaniem i autonomią jednostki, w pełni “WŁĄCZONYM” DO SPOŁECZEŃSTWA Z ICH PRZYJACIÓŁMI I RÓWIEŚNIKAMI.”

Przyłączcie się do nas podczas tegorocznych obchodów w dniu 19 marca

Dodaj komentarz