Klocki Numicon już w naszej placówce!

Klocki NUMICON – czyli przestrzenne zobrazowanie matematyki jest drugą naszą innowacją, którą już realizujemy w naszej placówce. Głównym celem innowacji jest uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się matematyki, a także uczenie kreatywności, samodzielności w działaniu i rozwijanie społecznej umiejętności tworzenia zgodnej i twórczej kooperacji. Ponadto ma na celu uzmysłowienie uczniom, że matematyka jest wszędzie i ma praktyczne zastosowanie. Kształty klocków Numikon zostały zaprojektowane w sposób pozwalający na wykorzystanie trzech kluczowych mocnych stron małego dziecka, aby pomóc zrozumieć mu liczby. Te trzy mocne strony to: umiejętność uczenia się przez działanie, umiejętność uczenia się przez dotyk, patrzenie i silne wyczucie wzoru. Kształty Numikon zostały zaprojektowane tak, aby uczniowie mogli się nimi bawić, przyglądać się im i zauważać prawidłowości, a także odkrywać wzory podczas ich używania. Podstawowym pojęciem, które powinien zrozumieć uczeń, jest to, że liczby nie są czymś, co występuje w izolacji, lecz tworzą wysoce zorganizowany system, pełen rozmaitych wzorów. Klocki Numicon ułatwią poruszanie się w edukacji matematycznej dzięki wizualizacji i zabawie.

Dodaj komentarz