Metoda krakowska w przedszkolu „Dziecięce marzenia” i SP „Razem”!

Informujemy, iż uzyskaliśmy wpis do Rejestru Innowacji i Eksperymentów Kuratorium Oświaty. Zajęcia logopedyczne w naszych placówkach, tj. w szkole i przedszkolu będą prowadzone METODĄ KRAKOWSKĄ. Głównym celem innowacji jest stymulacja rozwoju intelektualnego dziecka, budowanie systemu językowego, opisywanie i wyjaśnianie świata i budowanie własnej tożsamości dziecka. Metoda Krakowska jest metodą ogólnorozwojową, która oparta jest o najnowsze badania neuropsychologiczne. Założenia jej uwzględniają mechanizm neuropatyczności mózgu i funkcjonowanie neuronów zwierciadlanych. Zakłada nabywanie umiejętności i wiedzy podczas samodzielniej aktywności dziecka. Bazuje na wiedzy o sekwencyjnych zdolnościach lewej półkuli mózgowej przy jednoczesnym korzystaniu z symultanicznych sposobów przetwarzania bodźców językowych prawej półkuli.

Dodaj komentarz