Zadanie ROPS

Dnia 10 sierpnia 2022 roku Zarząd Stowarzyszenia podpisał umowę na realizacje zdania publicznego pn. „Ku samodzielności – rehabilitacja osób z niepełnosprawnością” współfinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Kwota dofinansowania to 20850,00 zł. Od 1 września ruszyły zajęcia: tenis stołowy, zajęcia karate, zajęcia taneczne z elementami HIP-HOP, warsztaty z komunikacji z elementami logopedii, zajęcia z robotyki i zajęcia z piłki nożnej.

Dodaj komentarz