Wczesne wspomaganie rozwoju

Zwracamy sie z prośbą do rodziców dzieci, które korzystają z zajęć wczesnego wspomagania w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, aby do 15 maja złożyli podania o kontynuację zajęć. W podaniu prosimy określić czas realizacji zajęć do momentu, aż kiedy dziecko pójdzie do szkoły.

Dodaj komentarz