Sensoryka za 1%

Dzięki programowi z Urzędu Miasta  dzieci z Olsztyna  oraz wpłatom 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia wszystkie dzieci od 5miesiąca życia do 7 lat z Olsztyna i podolsztyńskich miejscowości uczestniczą w zajęciach z integracji sensorycznej.

Dzieci z zespołem Downa mają zaburzone zmysły równowagi, węchu, smaku, dotyku. Na zajęciach mają indywidualnie dobrane ćwiczenia korygujące te zaburzenia.

Dodaj komentarz