Program taneczny i zajęcia psychologiczno-pedagogiczne

Program finansowany z Fundacji Fortis Bank.

Od lutego do grudnia 2009 r. (z przerwą wakacyjną) będziemy realizować w Szkole Tańca Wasilewski-Felska program taneczny i zajęcia psychologiczno-pedagogiczne.
Dla najmłodszych dzieci oraz ich rodziców uzyskaliśmy fundusze na poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne. Raz w miesiącu przez trzy godziny porad będzie udzielać psycholog. Indywidualne rozmowy z rodzicami ukierunkowane będą na odpowiednią stymulację, a także na akceptację dziecka niepełnosprawnego przez rodziców.

Chcielibyśmy wzorować się na Monachijskim i Wrocławskim Modelu Usprawniania małego dziecka z zespołem Downa,  gdzie wielką uwagę przywiązuje się do usprawniania psychologiczno-pedagogicznego. Dbanie od początku życia dziecka z zespołem Downa o odpowiednią stymulację prowadzi do lepszego rozwoju w wielu sferach życia.

Dodaj komentarz