„”Ku przyszłości – rehabilitacja szansą na samodzielność” – edycja 5″

W dniu 16 września 2020 roku została podpisana umowa z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na realizację zadania pn.: „”Ku przyszłości – rehabilitacja szansą na samodzielność” – edycja 5″, wykonywanego w terminie od dnia 01.04.2020 do dnia 31.03.2021 r. Rekrutacja ciągła. W ramach projektu wspierane będą osoby z niepełnosprawnościami, tj. Zespół Downa, autyzm, zespół Aspergera , Zespół Angelmana, FAS i inne.

Kwota dofinansowania realizacji zadania –  zł (słownie: siedemset czterdzieści jeden tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote i dwadzieścia trzy grosze).

Formy wsparcia:

–  zajęcia logopedyczne,

– integracja sensoryczna,

– zajęcia dogoterapii,

– fizjoterapia,

– zajęcia rehabilitacyjne na basenie,

– masaż leczniczy,

– zajęcia z psychologiem,

– metoda krakowska,

– hipoterapia,

– mikropolaryzacja,

– elektrostymulacja.

Dodaj komentarz