Druga tura zajęć SI w ramach projektu „Rehabilitacja szansą sprawności”

Na podstawie umowy zawartej w dniu 19 grudnia 2014 roku z PFRON na realizację zadania pod nazwą „Rehabilitacja szansą sprawności”, realizujemy w naszym Stowarzyszeniu zajęcia z integracji sensorycznej.

Zajęcia integracji sensorycznej poprowadzą Pani Joanna Hryniewicz i Pan Dariusz Hryniewicz.

Celem terapii SI jest poprawa jakości przesyłania i organizacji informacji sensorycznej, tj. tego co jest odbierane przez różne zmysły naszego organizmu.

Metoda integracji sensorycznej wpływa na całościowy rozwój dziecka, stymuluje pracę wszystkich zmysłów – wzrok, słuch, węch, smak, dotyk, czucie głębokie i układ przedsionkowy. Można  mieć wpływ na poprawę procesów neurologicznych, które leżą u podłoża każdej aktywności. Dzięki prawidłowej współpracy wszystkich zmysłów rozwój dziecka jest bardziej harmonijny, a to daje mu wielką szansę odnaleźć się w świecie i społeczeństwie i funkcjonować w nim. Plastyczność mózgu trwa przez całe życie, ale największe efekty można uzyskać we wczesnym dzieciństwie.

Dodaj komentarz