Aktywizacja społeczna poprzez usprawnianie osób z zespołem downa

Otrzymaliśmy 19.000,00 zł z programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach działań na rzecz oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Program ten obejmuje zajecia z integracji sensorycznej dla najmłodszych, zajęcia ogólnorozwojowe na sali gimnastycznej w Olsztyńskiej Szkole Wyższej pływanie, zajecia taneczne, zajecia plastyczne, opieke psychologiczną dla rodziców.
W ramach tego programu sfinansowane bedzie wydrukowanie informatorów dla rodziców nowonarodzonych dzieci z zespołem Downa. Również będziemy mogli wydrukować
kalendarze na 2011 rok z pracami naszych dzieci, które powstaną na zajeciach plastycznych.
Program ten realizowany bedzie od 01 września do 31 grudnia 2010 r.

Dodaj komentarz