Integracja sensoryczna … projekt pn. „”Ku przyszłości” – rehabilitacja szansą na samodzielność” realizowany w ramach środków udostępnionych PFRON.