W roku 2015 zakończyliśmy realizację projektu pn.: „Rehabilitacją szansą na sprawność” finansowanego ze środków PFRON.
W tym roku podjęliśmy decyzję o dalszej kontynuacji zajęć, tj. logopedia, integracja sensoryczna, dogoterapia, fizjoterapia, masaż leczniczy, zajęcia gimnastyczne, zajęcia na basenie, biofeedback … (czekając z niecierpliwością na informację o dalszym finansowaniu zajęć :) ).