1 lipca zaczęliśmy realizację programu Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie ze środków PFRON „Pokonujemy swoje słabości”. Otrzymaliśmy 36.250,-  W ramach tego projektu dzieci od lipca mają już zajęcia z hipoterapii. Oprócz naszych olsztyńskich dzieci z hipoterapii korzystają dzieci z Iławy, Ostródy i Pisza. Od września prowadzone będą zajęcia z logopedii, biofeedbacku, dogoterapii, zajęcia taneczne, gimnastyczne i na basenie. Dzieci z Iławy, Ostródy , Pisza, Rucianego Nidy i Lidzbarka Warmińskiego będą miały również zajęcia z logopedii. Serdecznie dziękujemy za sfinansowanie tych zajęć.