A A

Programy

Od początku naszej działalności podejmujemy się pisania projektów programów rehabilitacyjnych dla osób z zespołem Downa. Do ich realizacji zatrudniamy specjalistów rehabilitantów, pedagogów, logopedów.

Dążymy do tego, by nasze maluchy miały zapewnioną opiekę juz od 4 miesiąca życia. Większym dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym staramy się stworzyć warunki do uprawiania sportu i rekreacji, tak aby czuły się bardziej dowartościowane. To właśnie dzięki programom mogą uczestniczyć w zajęciach logopedycznych, gimnastycznych i teatralnych.

Poprzez pisanie specjalistycznych ofert do urzędów administracji państwowej i fundacji udaje nam się uzyskać środki finansowe na prowadzenie róznych form rehabilitacji.
I tak na przykład od 2006 r. zrealizowaliśmy kilka projektów z integracji sensorycznej, logorytmiki, logopedii. W chwili obecnej 17 naszych najmłodszych dzieci (od 4 miesięcy do 7 lat) uczęszcza na zajęcia finansowane przez Urząd Miasta.
W roku 2007 Stowarzyszenie realizowało projekt finansowany przez Urząd Wojewódzki o nazwie „Akademia Sportowa”, który był przeznaczony dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a do grudnia 2008 r. realizujemy program z Urzędu Marszałkowskiego – „Edukacja i promocja zdrowia publicznego”.

Zajęcia w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego

Poniżej przedstawiamy nasze programy.

„Aktywność sportowa drogą do samodzielności”

Otrzymaliśmy z Urzędu Miasta- Biuro Sportu i Rekreacji – pierwszą w tym roku dotację w wysokości 6.000,- na zajęcia sportowe. W ramach dotacji sfinansowane będą zajęcia pływackie, gimnastyczne, taneczne i jazdy konnej. Czas realizacji zadania – od marca do sierpnia …

„Samodzielni, sprawni, szczęśliwi – zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci z zespołem Downa, dzieci autystycznych i z porażeniem mózgowym”

„Samodzielni, sprawni, szczęśliwi – zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci z zespołem Downa, dzieci autystycznych i z porażeniem mózgowym” program z ramach zadania „Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, autyzmu …

Program MPIPS „Wychodzimy z cienia stereotypów”

Otrzymaliśmy dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach zadania „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”  pt.”Wychodzimy z cienia stereotypów„. W ramach zadania przeprowadzone będą indywidualne zajęcia logopedyczne, grupowe zajęcia piłkarskie, teatralne, rękodzieła dla rodziców, fotograficzne dla dzieci i …

Wakacje na sportowo

Fotograficzna relacja z zajęć w ramach programu WAKACJE NA SPORTOWO sfinansowanego przez Urząd Miasta w Olsztynie. Zajęcia taneczne, gimnastyczne i pływackie odbywały się w Olsztyńskiej Szkole Wyższej przy ul.Bydgoskiej. Dziękujemy Urzędowi Miasta za sfinansowanie zajęć. Dziękujemy również władzom uczelni za …

Harmonogram zajęć na rok 2011

Harmonogram zajęć: Środa – godz.17.00 – gimnastyka Olsztyńska Szkoła Wyższa Czwartek – godz.14.15 – tańce maluchy – godz.15.00 – tańce młodzież Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul.Piłsudskiego 56a Sobota – godz. 10.00 logorytmika dla najmłodszych Niedziela – godz.09.00 – basen duży – młodzież …

Nasze sportowe wakacje w Olsztynie

Urząd Miasta w Olsztynie sfinansował nam zajęcia wakacyjne. Dostaliśmy 3.300.   Od 1 sierpnia ruszyły dodatkowo zajęcia z hipoterapi. 16 sierpnia zaczynają się zajęcia taneczne, gimnastyczne i na basenie. Zajęcia te odbywać się będą w Olsztyńskiej Szkole Wyższej codziennie od …

Pokonujemy swoje słabości

1 lipca zaczęliśmy realizację programu Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie ze środków PFRON „Pokonujemy swoje słabości”. Otrzymaliśmy 36.250,-  W ramach tego projektu dzieci od lipca mają już zajęcia z hipoterapii. Oprócz naszych olsztyńskich dzieci z hipoterapii …

Aktywizacja społeczna poprzez usprawnianie osób z zespolem downa

Otrzymaliśmy 19.000,00 zł z programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach działań na rzecz oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Program ten obejmuje zajecia z integracji sensorycznej dla najmłodszych, zajęcia ogólnorozwojowe na sali gimnastycznej w Olsztynskiej Szkole Wyższej …

Program taneczny i zajęcia psychologiczno-pedagogiczne

Program finansowany z Fundacji Fortis Bank. Od lutego do grudnia 2009 r. (z przerwą wakacyjną) będziemy realizować w Szkole Tańca Wasilewski-Felska program taneczny i zajęcia psychologiczno-pedagogiczne. Dla najmłodszych dzieci oraz ich rodziców uzyskaliśmy fundusze na poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne. Raz w miesiącu …

Program dla osób z głębszym upośledzeniem umysłowym

Program finansowany przez PKO Bank Polski S.A. w Olsztynie  i Fundację Grupy Telekomunikacji Polskiej. W 2008 roku Zarząd Stowarzyszenia na ogólnym zebraniu członków przedstawił Program Rozwoju Stowarzyszenia. W programie tym był również wyszczególniony punkt odnośnie otoczenia specjalną troską i opieką …

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Z Zespołem Downa „Strzał w 10” w Olsztynie
KRS: 0000249762 Alior Bank 38 2490 0005 0000 4500 8099 7022
Jesteśmy organizacją pożytku publicznego.