A A

Programy

Od początku naszej działalności podejmujemy się pisania projektów programów rehabilitacyjnych dla osób z zespołem Downa. Do ich realizacji zatrudniamy specjalistów rehabilitantów, pedagogów, logopedów.

Dążymy do tego, by nasze maluchy miały zapewnioną opiekę juz od 4 miesiąca życia. Większym dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym staramy się stworzyć warunki do uprawiania sportu i rekreacji, tak aby czuły się bardziej dowartościowane. To właśnie dzięki programom mogą uczestniczyć w zajęciach logopedycznych, gimnastycznych i teatralnych.

Poprzez pisanie specjalistycznych ofert do urzędów administracji państwowej i fundacji udaje nam się uzyskać środki finansowe na prowadzenie róznych form rehabilitacji.
I tak na przykład od 2006 r. zrealizowaliśmy kilka projektów z integracji sensorycznej, logorytmiki, logopedii. W chwili obecnej 17 naszych najmłodszych dzieci (od 4 miesięcy do 7 lat) uczęszcza na zajęcia finansowane przez Urząd Miasta.
W roku 2007 Stowarzyszenie realizowało projekt finansowany przez Urząd Wojewódzki o nazwie „Akademia Sportowa”, który był przeznaczony dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a do grudnia 2008 r. realizujemy program z Urzędu Marszałkowskiego – „Edukacja i promocja zdrowia publicznego”.

Zajęcia w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego

Poniżej przedstawiamy nasze programy.

Pokonujemy swoje słabości

1 lipca zaczęliśmy realizację programu Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie ze środków PFRON „Pokonujemy swoje słabości”. Otrzymaliśmy 36.250,-  W ramach tego projektu dzieci od lipca mają już zajęcia z hipoterapii. Oprócz naszych olsztyńskich dzieci z hipoterapii …

Aktywizacja społeczna poprzez usprawnianie osób z zespolem downa

Otrzymaliśmy 19.000,00 zł z programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach działań na rzecz oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Program ten obejmuje zajecia z integracji sensorycznej dla najmłodszych, zajęcia ogólnorozwojowe na sali gimnastycznej w Olsztynskiej Szkole Wyższej …

Program taneczny i zajęcia psychologiczno-pedagogiczne

Program finansowany z Fundacji Fortis Bank. Od lutego do grudnia 2009 r. (z przerwą wakacyjną) będziemy realizować w Szkole Tańca Wasilewski-Felska program taneczny i zajęcia psychologiczno-pedagogiczne. Dla najmłodszych dzieci oraz ich rodziców uzyskaliśmy fundusze na poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne. Raz w miesiącu …

Program dla osób z głębszym upośledzeniem umysłowym

Program finansowany przez PKO Bank Polski S.A. w Olsztynie  i Fundację Grupy Telekomunikacji Polskiej. W 2008 roku Zarząd Stowarzyszenia na ogólnym zebraniu członków przedstawił Program Rozwoju Stowarzyszenia. W programie tym był również wyszczególniony punkt odnośnie otoczenia specjalną troską i opieką …

Program Młodzież

W dniach 27 kwietnia – 4 maja 2007 r. nasze Stowarzyszenie realizowało program finansowany z funduszy Unii Europejskiej. W programie brały udział osoby z zespołem Downa w stopniu lekkim i umiarkowanym z Polski i Rumunii. Gościliśmy również zdrową  młodzież ze …

FIO „Sztuka – nasz wspólny język”

Dzięki programowi „Sztuka nasz wspólny język” finansowanemu przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dzieci i rodzice Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Rodzin, Opiekunów i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Strzał w 10” w Olsztynie przeżyli wspaniałe chwile i wiele się …

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Z Zespołem Downa „Strzał w 10” w Olsztynie
KRS: 0000249762 Alior Bank 38 2490 0005 0000 4500 8099 7022
Jesteśmy organizacją pożytku publicznego.