A A

Programy

Od początku naszej działalności podejmujemy się pisania projektów programów rehabilitacyjnych dla osób z zespołem Downa. Do ich realizacji zatrudniamy specjalistów rehabilitantów, pedagogów, logopedów.

Dążymy do tego, by nasze maluchy miały zapewnioną opiekę juz od 4 miesiąca życia. Większym dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym staramy się stworzyć warunki do uprawiania sportu i rekreacji, tak aby czuły się bardziej dowartościowane. To właśnie dzięki programom mogą uczestniczyć w zajęciach logopedycznych, gimnastycznych i teatralnych.

Poprzez pisanie specjalistycznych ofert do urzędów administracji państwowej i fundacji udaje nam się uzyskać środki finansowe na prowadzenie róznych form rehabilitacji.
I tak na przykład od 2006 r. zrealizowaliśmy kilka projektów z integracji sensorycznej, logorytmiki, logopedii. W chwili obecnej 17 naszych najmłodszych dzieci (od 4 miesięcy do 7 lat) uczęszcza na zajęcia finansowane przez Urząd Miasta.
W roku 2007 Stowarzyszenie realizowało projekt finansowany przez Urząd Wojewódzki o nazwie „Akademia Sportowa”, który był przeznaczony dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a do grudnia 2008 r. realizujemy program z Urzędu Marszałkowskiego – „Edukacja i promocja zdrowia publicznego”.

Zajęcia w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego

Poniżej przedstawiamy nasze programy.

Rekrutacja do projektu „Rehabilitacja szansą sprawności”

W miesiącu styczniu 2015 roku została przeprowadzona rekrutacja uczestników do realizacji projektu finansowanego ze środków PFRON, w ramach umowy nr ZZO/000114/14/D z dnia 19.12.2014 r. pod nazwą „Rehabilitacja szansą sprawności”. W ramach projektu będą realizowane zajęcia z logopedii, integracji sensorycznej, …

„Rehabilitacja szansą sprawności”

W dniu 19 grudnia 2014 roku w siedzibie olsztyńskiego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została podpisana umowa o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Przedmiotem umowy jest zlecenie …

„Aktywność sportowa drogą do samodzielności”

W czerwcu zakończone zostały zajęcia gimnastyczne, taneczne i pływania, które realizowane były w ramach programu „Aktywność sportowa drogą do samodzielności” sfinansowanego przez Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta w Olsztynie. W ramach tego projektu odbyło się 8 zajęć tanecznych dla …

„Rehabilitować znaczy lepiej żyć”

1 lipca zaczyna się realizacja programu „Rehabilitować znaczy lepiej żyć” sfinansowanego ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Z wnioskowanej kwoty 56,320 zł. otrzymaliśmy 25.000 zł. Wkład własny w wysokości 5.920 sfinansowany zostanie z 1%. W ramach projektu …

„Aktywność sportowa drogą do samodzielności”

Otrzymaliśmy z Urzędu Miasta- Biuro Sportu i Rekreacji – pierwszą w tym roku dotację w wysokości 6.000,- na zajęcia sportowe. W ramach dotacji sfinansowane będą zajęcia pływackie, gimnastyczne, taneczne i jazdy konnej. Czas realizacji zadania – od marca do sierpnia …

„Samodzielni, sprawni, szczęśliwi – zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci z zespołem Downa, dzieci autystycznych i z porażeniem mózgowym”

„Samodzielni, sprawni, szczęśliwi – zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci z zespołem Downa, dzieci autystycznych i z porażeniem mózgowym” program z ramach zadania „Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, autyzmu …

Program MPIPS „Wychodzimy z cienia stereotypów”

Otrzymaliśmy dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach zadania „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”  pt.”Wychodzimy z cienia stereotypów„. W ramach zadania przeprowadzone będą indywidualne zajęcia logopedyczne, grupowe zajęcia piłkarskie, teatralne, rękodzieła dla rodziców, fotograficzne dla dzieci i …

Wakacje na sportowo

Fotograficzna relacja z zajęć w ramach programu WAKACJE NA SPORTOWO sfinansowanego przez Urząd Miasta w Olsztynie. Zajęcia taneczne, gimnastyczne i pływackie odbywały się w Olsztyńskiej Szkole Wyższej przy ul.Bydgoskiej. Dziękujemy Urzędowi Miasta za sfinansowanie zajęć. Dziękujemy również władzom uczelni za …

Harmonogram zajęć na rok 2011

Harmonogram zajęć: Środa – godz.17.00 – gimnastyka Olsztyńska Szkoła Wyższa Czwartek – godz.14.15 – tańce maluchy – godz.15.00 – tańce młodzież Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul.Piłsudskiego 56a Sobota – godz. 10.00 logorytmika dla najmłodszych Niedziela – godz.09.00 – basen duży – młodzież …

Nasze sportowe wakacje w Olsztynie

Urząd Miasta w Olsztynie sfinansował nam zajęcia wakacyjne. Dostaliśmy 3.300.   Od 1 sierpnia ruszyły dodatkowo zajęcia z hipoterapi. 16 sierpnia zaczynają się zajęcia taneczne, gimnastyczne i na basenie. Zajęcia te odbywać się będą w Olsztyńskiej Szkole Wyższej codziennie od …

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Z Zespołem Downa „Strzał w 10” w Olsztynie
KRS: 0000249762 Alior Bank 38 2490 0005 0000 4500 8099 7022
Jesteśmy organizacją pożytku publicznego.