Na podstawie umowy zawartej w dniu 19 grudnia 2014 roku z PFRON na realizację zadania pod nazwą „Rehabilitacja szansą sprawności”, będą zrealizowane następujące zajęcia: z logopedii, integracji sensorycznej, dogoterapii, zajęcia na basenie, fizjoterapii, Biofeedback oraz Tomatisa  - ruszamy z drugą turą zajęć finansowanych przez PFRON.
Zajęcia logopedyczne poprowadzą Pani Jolanta Kuczyńska i Anna Tuczyńska.
Zajęcia z integracji sensorycznej poprowadzą Pani Joanna Hryniewicz i Dariusz Hryniewicz.
Zajęcia dogoterapii poprowadzi Pani Barbara Mamajek.
Zajęcia na basenie poprowadzi Pani Małgorzata Jasko.
Zajęcia z fizjoterapii poprowadzą Pani Katarzyna Tomporowska i Pan Piotra Tomporowski.
Zajęcia z Biofeedback i Tomatisa poprowadzi Pan Sławomir Gzyl z Piramidy Rozwoju.
Druga tura zajęć trwaj do końca grudnia 2015 roku.