Bardzo ważnym aspektem przy rozwoju mowy jest prawidłowy sposób połykania i jedzenia. Praca od urodzenia. Obecnie zmieniają się standardy i to jest na plus, gdyż dziecko otrzymuje od razu lepszy start.
Tu przedstawiamy Wam pracę logopedy, który pracuje nad rozumieniem i artykulacją głosek. Projekt finansowany ze środków PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.