Na podstawie umowy zawartej w dniu 19 grudnia 2014 roku z PFRON na realizację zadania pod nazwą „Rehabilitacja szansą sprawności”, realizujemy w naszym Stowarzyszeniu zajęcia z logopedii.
Zajęcia logopedyczne poprowadzą Pani Jolanta Kuczyńska i Anna Tuczyńska.
Celem terapii logopedycznej jest wspieranie procesu kształtowania systemu komunikacji.