Przytulanie, radość, miłość wszystko to dzięki Magii i Lukka. Zajęcia finansowane ze środków PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu pn.:”Ku przyszłości – rehabilitacja szansą na samodzielność – edycja 4″.