Sabina Szydlik
członek komisji

Patrycja Rudzka-Jasińska
członek komisji

Marta Nicewicz
członek komisji