A A

Galerie

Zajęcia plastyczne – 21.02.2009r

21 lutego 2009 r. – w czasie, gdy rodzice dyskutowali na zebraniu członków Stowarzyszenia,
ich dzieci uczestniczyły w zajęciach plastycznych.

Karnawał – 2009

22 lutego 2009 r. spotkaliśmy się na zabawie karnawałowej. Dużą niespodziankę sprawił nam Mikołaj, który przyniósł wszystkim dzieciom słodycze. Przez trzy godziny zabawiali nas Wodzireje, którzy wspaniale   zorganizowali naszą zabawe. Odwiedzili nas również studenci (wolontariusze) z Olsztyńskiej Szkoły Wyższej w Olsztynie.

Nauka tańca za 1%

W czasie ferii zimowych (luty 2008 r.) nasza młodzież  uczy się tańczyć w Szkole Tańca.
Zajęcia taneczne opłacone są z wpłat 1% podatku od osób fizycznych.

Dogoterapia

DOGOTERAPIA – program finansowany przez PKO Bank Polski S.A. w Olsztynie i Fundację GrupyTelekomunikacji Polskiej.

Dzięki pomocy finansowej PKO Bank Polski S.A. w Olsztynie i Fundacji Grupy Telekomunikacji Polskiejmogliśmy wprowadzić zajęcia z dogoterapii. W trakcie terapii dzieci mając bliższy kontakt ze zwierzęciem pokonują lęk przed psem, przejawiają wysoki poziom ożywienia w trakcie zajęć, wyrażają większą chęć do mówienia, nabywają większą sprawność ruchową, a także umiejętność wyciszenia się w czasie bezpośredniego kontaktu z psem, uczą się także samodzielnego karmienia, pojenia, czesania i prowadzenia psa na smyczy.
Lusia (bo takie ma imię piesek) będzie musiała się dobrze przymilać do naszych dzieci, aby zdobyćich sympatię i przyjaźń.

Edukacja i promocja zdrowia publicznego

Fotoreportaż z zajęć w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego
Jest to program z Urzędu Marszałkowskiego.

Zajecia rehabilitacyjne w ramach 1%

Zajęcia rehabilitacyjne prowadzone w ramach 1% podarowanego na rzecz stowarzyszenia przez osoby fizyczne
…. pełną informację zamieścimy wkrótce.

Program Młodzież

W dniach 27 kwietnia – 4 maja 2007 r. nasze Stowarzyszenie realizowało program finansowany z funduszy Unii Europejskiej. W programie brały udział osoby z zespołem Downa w stopniu lekkim i umiarkowanym z Polski i Rumunii. Gościliśmy również zdrową  młodzież ze Szwecji. Ze względu na specyfikę naszego projektu ogniwem łączącym wszystkie grupy była sztuka, która pozwoliła na poznanie naszych kultur.
Młodzież ze Stowarzyszenia wraz z opiekunami wyjechała do Warszawy po grupę szwedzką. Wcześniej zwiedziła ZOO w Warszawie, a także lotnisko.

Początkiem projektu była wycieczka do Skansenu w Olsztynku. Tam, podczas zwiedzania Skansenu w Olsztynku, wszyscy uczestnicy zapoznawali się z kulturą Warmii i Mazur. Zwiedzaliśmy też stare, wiejskie chałupy. Po obiedzie każda grupa pokazywała swój taniec regionalny i uczyła go uczestników spotkania. Dzieci ze Szwecji zaprosiły nas do wspólnej zabawy w „Riki-tiki”, my natomiast zaproponowaliśmy zabawę „Chodzi lisek koło drogi”.

Prezydent Miasta Olsztyna zaprosił uczestników biorących udział w projekcie na spotkanie do Ratusza. Młodzież reprezentowała swoje kraje w narodowych strojach wzbudzając wielkie zainteresowanie mieszkańców Olsztyna. Na znak pokoju między narodami i integracji między osobami niepełnosprawnymi a osobami zdrowymi młodzież wypuściła razem z prezydentem gołębie.

Dzięki uprzejmości pana Chrisa Niedenthala mogliśmy pokazać wszystkim uczestnikom, a także rodzicom i nauczycielom Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, wystawę fotograficzną pt. „TABU. Portrety nieportretowanych” przedstawiającą portrety dzieci z zespołem Downa .

Spotkanie w Kozim Dworze – 11.10.2008 r.

Konkurs fotograficzny „Kozi Dwór”

Przedstawiamy fotografie nadesłane do Konkursu fotograficznego „Kozi Dwór”
Autorzy w kolejności alfabetycznej.

Adaś

Agnieszka

Justyna

Łukasz

Magda

Mariusz

Marta

Rafał

Wanda

Piknik u Janusza Kojrysa – 26.06.2008 r.

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Z Zespołem Downa „Strzał w 10” w Olsztynie
KRS: 0000249762 Alior Bank 38 2490 0005 0000 4500 8099 7022
Jesteśmy organizacją pożytku publicznego.