A A

Galerie

Dogoterapia

DOGOTERAPIA – program finansowany przez PKO Bank Polski S.A. w Olsztynie i Fundację GrupyTelekomunikacji Polskiej.

Dzięki pomocy finansowej PKO Bank Polski S.A. w Olsztynie i Fundacji Grupy Telekomunikacji Polskiejmogliśmy wprowadzić zajęcia z dogoterapii. W trakcie terapii dzieci mając bliższy kontakt ze zwierzęciem pokonują lęk przed psem, przejawiają wysoki poziom ożywienia w trakcie zajęć, wyrażają większą chęć do mówienia, nabywają większą sprawność ruchową, a także umiejętność wyciszenia się w czasie bezpośredniego kontaktu z psem, uczą się także samodzielnego karmienia, pojenia, czesania i prowadzenia psa na smyczy.
Lusia (bo takie ma imię piesek) będzie musiała się dobrze przymilać do naszych dzieci, aby zdobyćich sympatię i przyjaźń.

Edukacja i promocja zdrowia publicznego

Fotoreportaż z zajęć w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego
Jest to program z Urzędu Marszałkowskiego.

Zajecia rehabilitacyjne w ramach 1%

Zajęcia rehabilitacyjne prowadzone w ramach 1% podarowanego na rzecz stowarzyszenia przez osoby fizyczne
…. pełną informację zamieścimy wkrótce.

Program Młodzież

W dniach 27 kwietnia – 4 maja 2007 r. nasze Stowarzyszenie realizowało program finansowany z funduszy Unii Europejskiej. W programie brały udział osoby z zespołem Downa w stopniu lekkim i umiarkowanym z Polski i Rumunii. Gościliśmy również zdrową  młodzież ze Szwecji. Ze względu na specyfikę naszego projektu ogniwem łączącym wszystkie grupy była sztuka, która pozwoliła na poznanie naszych kultur.
Młodzież ze Stowarzyszenia wraz z opiekunami wyjechała do Warszawy po grupę szwedzką. Wcześniej zwiedziła ZOO w Warszawie, a także lotnisko.

Początkiem projektu była wycieczka do Skansenu w Olsztynku. Tam, podczas zwiedzania Skansenu w Olsztynku, wszyscy uczestnicy zapoznawali się z kulturą Warmii i Mazur. Zwiedzaliśmy też stare, wiejskie chałupy. Po obiedzie każda grupa pokazywała swój taniec regionalny i uczyła go uczestników spotkania. Dzieci ze Szwecji zaprosiły nas do wspólnej zabawy w „Riki-tiki”, my natomiast zaproponowaliśmy zabawę „Chodzi lisek koło drogi”.

Prezydent Miasta Olsztyna zaprosił uczestników biorących udział w projekcie na spotkanie do Ratusza. Młodzież reprezentowała swoje kraje w narodowych strojach wzbudzając wielkie zainteresowanie mieszkańców Olsztyna. Na znak pokoju między narodami i integracji między osobami niepełnosprawnymi a osobami zdrowymi młodzież wypuściła razem z prezydentem gołębie.

Dzięki uprzejmości pana Chrisa Niedenthala mogliśmy pokazać wszystkim uczestnikom, a także rodzicom i nauczycielom Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, wystawę fotograficzną pt. „TABU. Portrety nieportretowanych” przedstawiającą portrety dzieci z zespołem Downa .

Spotkanie w Kozim Dworze – 11.10.2008 r.

Konkurs fotograficzny „Kozi Dwór”

Przedstawiamy fotografie nadesłane do Konkursu fotograficznego „Kozi Dwór”
Autorzy w kolejności alfabetycznej.

Adaś

Agnieszka

Justyna

Łukasz

Magda

Mariusz

Marta

Rafał

Wanda

Piknik u Janusza Kojrysa – 26.06.2008 r.

III WalnyZjazd Stowarzyszenia – 10.05.2008 r.

„Ale w koło jest wesoło” – 29.03.2008 r.

Wernisaż Wystawy Arkadiusza Dziczka „JESTEM wśród WAS” – 28.03.2008

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Z Zespołem Downa „Strzał w 10” w Olsztynie
KRS: 0000249762 Alior Bank 38 2490 0005 0000 4500 8099 7022
Jesteśmy organizacją pożytku publicznego.