Oj się działo, działo podczas Koncertu Charytatywnego w Browar Warmia.

Efekt końcowy licytacji ➡ 11 197,50 polskich złotych.

Dziękujemy wszystkim, którzy wczoraj BARDZO CHOJNE uczestniczyli w licytacji.