A A

Aktualności

Zajęcia plastyczne – 21.02.2009r

21 lutego 2009 r. – w czasie, gdy rodzice dyskutowali na zebraniu członków Stowarzyszenia, ich dzieci uczestniczyły w zajęciach plastycznych.

Program taneczny i zajęcia psychologiczno-pedagogiczne

Program finansowany z Fundacji Fortis Bank. Od lutego do grudnia 2009 r. (z przerwą wakacyjną) będziemy realizować w Szkole Tańca Wasilewski-Felska program taneczny i zajęcia psychologiczno-pedagogiczne. Dla najmłodszych dzieci oraz ich rodziców uzyskaliśmy fundusze na poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne. Raz w miesiącu …

Karnawał – 2009

22 lutego 2009 r. spotkaliśmy się na zabawie karnawałowej. Dużą niespodziankę sprawił nam Mikołaj, który przyniósł wszystkim dzieciom słodycze. Przez trzy godziny zabawiali nas Wodzireje, którzy wspaniale   zorganizowali naszą zabawe. Odwiedzili nas również studenci (wolontariusze) z Olsztyńskiej Szkoły Wyższej w …

Program dla osób z głębszym upośledzeniem umysłowym

Program finansowany przez PKO Bank Polski S.A. w Olsztynie  i Fundację Grupy Telekomunikacji Polskiej. W 2008 roku Zarząd Stowarzyszenia na ogólnym zebraniu członków przedstawił Program Rozwoju Stowarzyszenia. W programie tym był również wyszczególniony punkt odnośnie otoczenia specjalną troską i opieką …

Nauka tańca za 1%

W czasie ferii zimowych (luty 2008 r.) nasza młodzież  uczy się tańczyć w Szkole Tańca. Zajęcia taneczne opłacone są z wpłat 1% podatku od osób fizycznych.

Dogoterapia

DOGOTERAPIA – program finansowany przez PKO Bank Polski S.A. w Olsztynie i Fundację GrupyTelekomunikacji Polskiej. Dzięki pomocy finansowej PKO Bank Polski S.A. w Olsztynie i Fundacji Grupy Telekomunikacji Polskiejmogliśmy wprowadzić zajęcia z dogoterapii. W trakcie terapii dzieci mając bliższy kontakt …

Logopedia za 1%

Wszystkie dzieci i osoby dorosłe z zespołem Downa dzięki wpłatom 1% od podatku od osób fizycznych od września 2008 roku uczęszczały na indywidualne zajęcia logopedyczne. Na lekcjach logopedii usprawniały aparat mowy,  wzbogacały swoje słownictwo,  uczyly się prawidłowej wymowy. Ponieważ osoby …

Sensoryka za 1%

Dzięki programowi z Urzędu Miasta  dzieci z Olsztyna  oraz wpłatom 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia wszystkie dzieci od 5miesiąca życia do 7 lat z Olsztyna i podolsztyńskich miejscowości uczestniczą w zajęciach z integracji sensorycznej. Dzieci z zespołem Downa mają zaburzone …

Edukacja i promocja zdrowia publicznego

Fotoreportaż z zajęć w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego Jest to program z Urzędu Marszałkowskiego.

Zajecia rehabilitacyjne w ramach 1%

Zajęcia rehabilitacyjne prowadzone w ramach 1% podarowanego na rzecz stowarzyszenia przez osoby fizyczne …. pełną informację zamieścimy wkrótce.

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Z Zespołem Downa „Strzał w 10” w Olsztynie
KRS: 0000249762 Alior Bank 38 2490 0005 0000 4500 8099 7022
Jesteśmy organizacją pożytku publicznego.